Featured Virtual Assistant: Roser Canals Carbonell, La Grapadora, Barcelona, Spain

Date: 31-Jan-2018 12:00

Featured Virtual Assistant - Roser Canals Carbonell, Founder La Grapadora, Barcelona, Spain.

Roser is the founder of “La Grapadora”, based in the Barcelona region of Spain.

"La Grapadora" is a business idea that was born and is based on Roser’s experience and professional training.

As a legal Secretary, formed at the College of Lawyers of Barcelona and with experience in different segments.

Roser has a wider scope of experience, and also had roles as Commercial and Administrative Secretary at various companies and sectors. She has a positive outlook and creative skills, and continuous effort towards professional development and training throughout her career.

With the support and use of new TIC, "La Grapadora" is designed to meet the needs of law firms and companies without generating unnecessary costs and commitments beyond the occasional cover services in the areas of personnel, assisting the secretariat's and professional, qualified administrative support.

More details in Roser’s first language, Catalan:
Roser Canals Carbonell, La Grapadora, Barcelona, Espanya

Solucions administratives eficients, eficaces i efectives.

Tots els negocis tenem necessitats comercials, però no sempre son les mateixes ni es donen al mateix temps.

El seny, la senzillesa, la practicitat en la organització i la programació per a una gestió comercial i administrativa del seu negoci, son les claus que puc posar al seu abast.

lagrapadora està pensada per respondre a les necessitats dels despatxos professionals i empreses en els àmbits de l’assistència personal, el secretariat qualificat i el suport administratiu, sense generar costos innecessaris i compromisos més enllà dels serveis puntuals a cobrir.

lagrapadora li dóna la oportunitat de delegar estratègicament certes feines específiques i així pugui administrar el seu temps per dedicar-se exclusivament a les activitats més rentables de les àrees claus del seu negoci.

Tant des de la vesant presencial com virtual, lagrapadora és d’un valor de qualitat afegit per a la seva empresa.

lagrapadora és flexible en el temps per la prestació dels serveis i li dóna la possibilitat de comptar amb un suport professional pel temps que necessiti.

Delegui les tasques que no li aporten valor efectiu al seu negoci i centris en la seva activitat.

Rendibilitzi el seu temps sense interrompre reunions o treballs.

Redueixi la seva càrrega de feina.

Optimitzi el control, la organització i l’ordre en els assumptes del seu despatx.

Estalviï en la contractació de personal.

Transformi els costos fixos en costos variables.

Aboni els honoraris pel temps real que s’ha realitzat la tasca.

Cobreixi baixes de personal de temps curt.

Millori la imatge que ofereix als seus clients.

Roser Canals Carbonell’s BeMyVA profile:

http://www.bemyva.com/va/2468/Roser-Canals-Carbonell

Roser’s Business web site, La Grapadora, can be seen here:  http://www.lagrapadora.net

Save or Share this BeMyVA news feature


[Back to News page]
Signup for the BizzyTimes newsletter and receive our free guide on how to get the most out of working with Virtual Assistants Newsletter Signup Privacy Policy

Recent Tweets from BeMyVA

News feed: News, Views and featured Virtual Assistants - please click on text for links